Abba Ojcze
C F G F G
Ty wyzwoliłeś nas Panie
C F G
Z kajdan i samych siebie
E a F
A Chrystus stając się bratem
C F G
Nauczył nas wołać do Ciebie:

C F C G             
Abba Ojcze! 
C F C G
Abba Ojcze! 
C E a d
Abba Ojcze! 
C G C
Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

powrót