Agnus Dei
A D A D
Alleluja , Alleluja
E D A
zakrólował wszechmocny nasz Bóg / x2
A D A
Alleluja , Święty, Święty
A E
Jesteś Panem wszechmocny
D
Baranek godzien jest / x2
A
Jesteś święty, święty
A E
Jesteś Panem wszechmocny
D
Baranek godzien jest / x2
A
Amen
powrót