Alleluja, Alleluja
a
Alleluja, Alleluja
G e a
Amen, Amen, Alleluja

G
1. Pokłońmy się przed Nim
a
On naszym Panem jest / x3
 G e a
Amen, Amen, Alleluja

2. Radujmy się bracia
On naszym Panem jest
Radujmy się siostry
On naszym Panem jest
Radujmy się wszyscy
On naszym Panem
Amen, Amen, Alleluja

3. Posyła nam Ducha
On naszym Panem jest / x2
Posyła nam Ducha swego
On naszym Panem
Amen, Amen, Alleluja

4. Chrystus do nas powróci
On naszym Panem jest / x3
Amen, Amen, Alleluja

powrót