Alleluja, bo Jego łaska
D G D h 
Alleluja,
G A D A 
Bo Jego łaska na wieki
D G D h
Chwalcie Pana, bo dobry
G A D A 
Bo Jego łaska na wieki!

Chwalcie Pana nad Pana!
Bo Jego łaska na wieki!
Chwalcie Boga nad Bogami
Bo Jego łaska na wieki!

h fis G D 
On żyje, On żyje! Żyje i króluje
h fis G A 
On żyje, On żyje! Żyje i króluje
E A E cis

A H E H

E A E cis

A H E Hcis gis A E

cis gis A H
   
powrót