Będziesz miłował Boga
G
Będziesz miłował Boga
e
Całym sercem swoim
C
A bliźniego swego
D
Jak siebie samego

Miłuj Boga
Całym sercem swym
Ze wszystkich sił
I z głębi duszy swojej.

Bóg chce twoim życiem
On chce miłość swoją wielką dać.
Czyż trudno wziąć
Pamiętaj, Bóg Miłością jest.
powrót