Bliskie jest królestwo Boże
d F 
Bliskie jest Królestwo Boże,
g d a d 
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię / x2

F C F g a d
Bóg jest Światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli chodzimy w Światłości, wtedy mamy łączność między sobą

Krew Chrystusa Jego Syna , oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa.

On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a także za grzechy całego świata.
Dostępujemy odpuszczenia grzechów, ze względu na Jego Imię.

powrót