Błogosławię Imię Twoje Panie
C e F C
Błogosławię Imię Twoje Panie
F G a
Ty jesteś opoką mą,
C e F C
Wszystkie moje myśli Ci oddaję
F G C C7
I rozgłaszać chcę wielkość Twą.
F G F G
Jesteś Panem nad morzami, Panem nad górami,
F G F G
Twierdzą i Zbawieniem, Moim Odkupieniem
powrót