Błogosławione jest Imię Twe
D fis e A
Błogosławione jest Imię Twe.
D fis e A
Błogosławione jest Imię Twe.
G A7 fis h
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć
G A7
Tyś jedynie Panem jest. / x2
D fis G A7
Powstań i Pana chwal, chwal Go na wieki
D fis G A7
Powstań chwal Pana wciąż, chwal Jego Imię / x2
powrót