Bóg króluje pośród nas
G D C G
e D C G
Ref; Bóg króluje pośród nas / x2

e D C
I wyrośnie gałąź z pnia Jessego,
e h e
i korzeń jego wyda nowy pęd.
e D C
I spocznie na Nim Duch Pana,
e D E E7
Duch Mądrości i Prawdy będzie z Nim.

I nie będzie sądził z pozorów,
i pogłoskom nie będzie wierzył On.
Biednych rozsądzi sprawiedliwie,
a zuchwałym zdmuchnie tchnienie z ust.

I podniesie swój sztandar wśród narodów,
i wybranych zbierze z różnych stron.
Rozproszonych z Judy zgromadzi
i panował nad wszystkimi będzie On.
powrót