Bóg nasz Pan
D G D
Bóg nasz Pan, On jest Stwórcą nieba,
D A
które pełne jest aniołów.
D G D
Bóg nasz Pan stworzył wielką ziemię,
A D
swoim dzieciom darował ją.

D fis G
Dla nas wszystko stworzył to nasz Pan
A D
Dla nas wszystko stworzył to nasz Pan
D e A D e A
On uczynił to, bo tylko On Bogiem jest.

D h e A
I nie ma, nie ma, poza Panem nie ma
D A D
Kogoś kto uczynić mógłby to. / x2
powrót