Bóg tak umiłował świat
E A H7 E
Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.
E A
Aby każdy, kto uwierzy Weń
H7 E
Nie zginął, ale życie wieczne miał.

E A H7 E
Jezus, Jezus, Jezus / x2
powrót