Bogu jedynemu
G e a
Bogu Jedynemu,
D G e a D
Jezusowi chwała i cześć.
G e a
Panu wszechmocnemu,
D G e a D
Jezusowi chwała, cześć na wieki.

H e (C) a D
On uczynił niebiosa.
Rozpostarł ziemi krąg.
Króluje nad nami.
Wznieśmy więc ręce swe,
przyjdźmy przed Jego tron
śpiewając ze wszystkich sił / x2

H e (C) a D
On jest Królem Chwały,
świat podnóżkiem Jego stóp.
Odziany w majestat.
Przed Nim uniżmy się,
podejdźmy w pokorze
by złożyć Jemu hołd / x2
powrót