Boże mój przynoszę Ci
C F C
Boże mój przynoszę Ci
a d G
Na kolanach cały nasz kraj
C C7 F C
O! Wysłuchać chciej modlitwy tej
a G C C7
i zbaw Ojczyznę mą
F C a
gdyż Polska potrzebuje Cię!
d G C C7
Polacy Twymi być chcą
F
O! Panie zwróć dziś na nas
C a d G
Oblicze swe i okaż łaską swą.
C C7 F C
O! wysłuchać chciej modlitwy tej
C G C
i zbaw Ojczyznę mą.
powrót