Chrystus Pan karmi nas
e H7
Chrystus Pan karmi nas
e H7
Swoim świętym Ciałem,
e a e
Chwalmy Go na wieki!

e a e
Duchem całym wielbię Pana,
e D e
Boga, Zbawcę jedynego,
e a e
Bo w Nim samym odnajduję
e a e (H7)
Wszelką radość życia mego.

Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.
powrót