Chwal, Pana chwal duszo moja
d
g C
a d
Chwal, Pana chwal duszo moja / x3
g C F A
Moja duszo uwielbiaj Go wciąż.

d g
I miej w pamięci, i miej w pamięci
C F A
Każdy znak łaski od Pana / x2

Bo On przebacza wszystkie twe winy
I leczy wszystkie choroby. / x2

On cię wybawia od potępienia
I wieńczy cię miłosierdziem. / x2

Życie twe syci obficie dobrem,
A miłość twoją odnawia. / x2

Łaska i Jego dobroć jest wyższa
Jak niebo wyższe od ziemi. / x2
powrót