Chwała, chwała Barankowi cześć
C G F d G
C G F G C
Chwała, chwała Barankowi cześć / x2
F G e a
On godzien chwały jest i godzien, by Go czcić
d G F C
nasz Pan na tronie Swym.
F G e a
Wielbimy Go, bo godzien chwały jest
F G C
nasz Pan na tronie Swym
powrót