Chwalcie Pana bo dobry
Capo: III

a d a E a
Chwalcie Pana bo dobry, Jego łaska trwa na wieki
a d a E a
Chwalcie Boga nad bogami , Jego łaska trwa na wieki

C E a E a
Alleluja , Alleluja Alleluja
Chwalcie Pana nas panami - Jego łaska trwa na wieki
Cudów wielkich dokonał - Jego łaska trwa na wieki

Alleluja , Alleluja Alleluja
On uczynił niebiosa - Jego łaska trwa na wieki
Stworzył ziemię nad wodami - Jego łaska trwa na wieki

Alleluja , Alleluja Alleluja
Wielkie światła uczynił - Jego łaska trwa na wieki
Słońce aby dniem władało - Jego łaska trwa na wieki

Alleluja , Alleluja Alleluja
Wywiódł lud swój z Egiptu - Jego łaska trwa na wieki
Poprzez Może Czerwone - Jego łaska trwa na wieki

Alleluja , Alleluja Alleluja
Potem lud swój prowadził - Jego łaska trwa na wieki
Przez bezkresną pustynię - Jego łaska trwa na wieki

Alleluja , Alleluja Alleluja
Pobił królów potężnych - Jego łaska trwa na wieki
Króla Oga i Sychona - Jego łaska trwa na wieki

Alleluja , Alleluja Alleluja
Dał na własność ich ziemię - Jego łaska trwa na wieki
Słudze Izraelowi - Jego łaska trwa na wieki

Alleluja , Alleluja Alleluja
Zawsze o nas pamiętał - Jego łaska trwa na wieki
Uwalniając od wrogów - Jego łaska trwa na wieki

Alleluja , Alleluja Alleluja
Podziękujcie wiec Bogu - Jego łaska trwa na wieki
Podziękujcie niebiosom - Jego łaska trwa na wieki
powrót