Chwalcie Pana niebios
a
Chwalcie Pana niebios
a
Chwalcie go na cytrze
G
Chwalcie Króla świata,
G e a
Bo On Bogiem jest / x2

a
Chwal duszo moja Pana mego Króla,
G e a
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył.
a
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał,
G e a
Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!

Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię,
Wszystko co żyje śpiewa Alleluja!

Pan Bóg króluję, wesel się ziemio,
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja.
powrót