Chwalmy Go, Pan w majestacie Swym
G C
Chwalmy Go, Pan w majestacie Swym
G e a D7
Jezus godzien wszelkiej chwały, mocy i czci!
G C a
Chwalmy Go, złóżmy korony swe.
G D G
Pan nasz na tron zasiadł wśród chwał, wszyscy Go czczą!
D G
Bowiem Bóg wywyższył sam Imię Jezusa,
D E AD
wszelki stwór niech wyzna więc, że Jezus to Pan!
G C a
Chwalmy Go, Pan w majestacie swym.
G D G
Jezus, co zmarł, teraz wśród chwał, to królów Król!
powrót