Ci, którzy Panu ufają
D A G A 
Ci, którzy Panu ufają 
D A G A
są jak góra Syjon
D A G A
Co się nigdy nie porusza, 
D A G A
ale trwa na wieki
D A G A 
Co się nigdy nie porusza, 
D A G A
ale trwa na wieki

D A G A
Tak jak góry otaczają święte miasto - Jeruzalem
D A G A
Tak Pan otacza lud, lud otacza swój

D A G A 
I teraz i na wieki 
D A G A
I teraz i na wieki

D A G A
Modlę się o pokój, pokój, pokój / x2 

Modlę się o radość / x2 

Modlę się o miłość / x2
powrót