Cieszcie się, weselcie się
e D G D
Cieszcie się, weselcie się
C D e (G)
Śpiewajcie i grajcie Mu / x2

G D h e
Zagrajcie Panu nową pieśń
G D
Albowiem cuda nam uczynił
G D h e
On Zbawił nas, objawił się
D e
On wierny jest dla Izraela

Rozraduj cała ziemio się
Śpiewajcie mu przy wtórze cytry
Przy dźwięku harfy weselcie się
Wobec Boga, On naszym Królem jest

Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe
Niechaj góry wołają radośnie
Przychodzi Pan, by sądzić nas
On ukarze swoją sprawiedliwość
powrót