Dotknął mnie dziś Pan
D G D
Dotknął mnie dziś Pan
A7 D G D
i radość ogromną w sercu mam!
D G D
Z tej radości chcę
A7 D G D
śpiewać i klaskać w dłonie swe!

D G D
Więc wszyscy razem chwalmy Go
A7 D G D
za to, że trzyma nas ręką swą! / x2
powrót