Godzien chwały jest Baranek
C g B F
Godzien chwały, jest Baranek, Święty Święty jest Bóg
C g B F
Przed tronem łaski jak kadzidło niech się wzniesie moja pieśń

C g
Święty Święty Święty jest Pan Bóg Wszechmogący
B F
On był i jest przychodzi znów
C g
Wszystko Tobie śpiewa Królowi Królów cześć
B F C g B F
Tyś wszystkim dla mnie jest i Ciebie uwielbiam

Odziany w tęczę, żywy Pan, błyskawic blask i grzmotów huk
Błogosławieństwo chwałę moc siłę mądrość cześć
Niech przyjmie Pan potężny Bóg

Staję w zachwycie, staję w podziwie, gdy wspominam Imię Twe
Jezu Twe Imię mocą, powietrzem żywą wodą, 
Niepojęty wielki Bóg
powrót