Godzien jesteś Panie i Boże nasz
G C G D
Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz.
G C G D G
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę cześć i moc.
D G
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w Swej mocy,
D G
Wszystko stworzyłeś Ty sam.
G7 C G D G
I z woli Twojej zostało stworzone, godzien jesteś wziąć cześć.

Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę mądrość i moc.
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój, wszystkich zbawiłeś Ty sam.
I przez krew Swoją nabyłeś ich Bogu, godzien jesteś wziąć cześć.

Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco Baranku nasz.
Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność,
Błogosławieństwo i moc, Bóg nasz niech przyjmie potęgę na
wieki. Amen, Amen.
powrót