Godzien jesteś wielki Boże
E cis 
Godzien jesteś wielki Boże
A H7 
By pokorną przyjąć cześć z moich ust
E cis
To dla ciebie żyję Panie
A H7 E 
I z radością składam życie u Twych stóp

E A H7 E
Panie zanurz nas w miłości Twojej
A H7 E 
Panie zanurz nas w miłości Swej / x2
F d

B C

F d

B C F


F B C F

F B C F
  
powrót