Hej Jezu Królem Tyś
F B
Hej Jezu Królem Tyś
Życie Twe uwalnia mnie
Będę sławił cały dzień
Doskonałe drogi Twe
Hej Jezu Panem Tyś
Chcę słuchać Twoich słów
Twe Królestwo ujrzeć chcę
Wola Twa niech spełni się.


G C ( A D)
Chwała Barankowi cześć
Weź mnie do ziemi swej
Zwyciężymy w Imię Twe
Ogłosimy rządy Twe
Hej, o hej Lwie Judy
Jak potężnym jesteś Ty
Hej, o hej Lwie Judy
Jak wspaniałym jesteś Ty / x2

powrót