Hosanna, Królowi królów cześć
G F C D G
Hosanna, Hosanna, Królowi królów cześć / x2
G h C D
Chwalcie Pana śpiew niech brzmi.
G h C D
Zmartwychwstał Król i żyje dziś.
G D
Chwalcie Go, Najwyższy On
C a (D) D (G)
i godzien wszelkiej czci. / x2

G F C D G
Wielbimy, wielbimy, wielbimy Panie Cię.
G F C D G
Kochamy, kochamy, kochamy Panie Cię.

G h C D
Chwalcie Pana śpiew niech brzmi.
G h C D
Zmartwychwstał Król i żyje dziś.
G D
Chwalcie Go, Najwyższy On
C a (D) D (G)
i godzien wszelkiej czci. / x2


powrót