Hosanna Synowi Dawidowemu
G D e C
Hosanna Synowi Dawidowemu,
D C G D
który przychodzi w imieniu Pańskim!
G D e C
Hosanna na wysokościach!
C D G
Boży lud niech zawsze Pana czci.

D  A  h
Powiedzcie córze Syjonu,
G  A
oto Król Twój przychodzi,
fis  h
łagodny, siedzący na osiołku,
G  A
źrebięciu oślicy.
e  A
Hosanna! Hosanna!
powrót