Idzie mój Pan
e
Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
a D e
On teraz biegnie, by spotkać mnie.

e a e
Mija góry, łąki, lasy,
D G H7
By Komunii stał się cud.
e a e
On chce Chlebem nas nakarmić,
D H7 e
By nasycić życia głód
powrót