Jak Dawid przed Jahwe
a e
Jak Dawid przed Jahwe, Bogiem swym,
a e
będę pląsać ze wszystkich sił,
G e a
przed Królem królów!

Jak niegdyś Miriam i siostry jej,
będę śpiewać i cieszyć się,
przed Królem królów!

F e
Jak Juda, gdy staczał bitwy swe,
F e
zgiełk radosny uczynić chcę,
G e a
przed Królem królów!

Jak Jozue, u Jerycha bram,
wzniosę głos niszcząc wroga,
przed Królem królów!

F G
Jezus tylko drogą jest,
F a
do Ojca wiedzie wzwyż!
F G
Dał nam prawo Boga czcić
F A
przez Swoją krew, przez krzyż!
powrót