Jam jest Chleb Życia
G h
Jam jest Chleb Życia,
C D
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął,
G h C
Kto we Mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie.
G C
Nikt nie może przyjść do Mnie,
a D
Jeśli go nie pociągnie Ociec.

G D G
A Ja go wskrzeszę,
C G D
A Ja go wskrzeszę,
G C G D G
A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Chlebem, który Ja dam
Jest Moje Ciało za życie świata.
Jeśli kto spożywa ten Chleb,
Będzie żył na wieki,
Będzie żył na wieki.

Ja jestem Zmartwychwstaniem,
Ja jestem Życiem,
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
Żył będzie na wieki.
Żył będzie na wieki.
powrót