Jedna miłość
e G A C D e G A
Jedna miłość, jedno niebo, jeden Jezus, jeden Bóg
e G A C D e G A
Jedna łaska, jedna radość, jeden Kościół, jeden Duch
C D G A
Przyjdźmy wszyscy przed Jego tron
C D H7
Chwałę oddać Mu
C D G A e G A
Niech króluje nad nami Boży Syn

Nasze życie w Twoich rękach, co chcesz możesz robić z nim
W Twoich rękach nasze zdrowie, nasza wolność w Twojej krwi
powrót