Jednorodzony Syn
C G a C G a
Jednorodzony Syn na krzyżu zmarł,
C G a D G
wycierpiał to, by życie nam dać.
C G a C G a
Przyjdźmy pod Jego krzyż, ukorzmy się.
C G a D G
Dziś Boży Syn barankiem się stał.

a F
Przed Panem swym Boży Lud
a F
składa hołd, Godzien jest
C G a D G
Wybawiciel nasz pokonał śmierć!
powrót