Jesteś blisko mnie
d C G
Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym.
d C G
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi
B C G
Przychodzisz jak ciepły wiatr
B C c A
Otwieram się i czuję znów, że:
d g C
Twoja miłość jak ciepły deszcz,
F B C F
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia.
d g
Twoja miłość sprawia że
a d B a d
Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.
powrót