Jesteś Królem
E H cis A
Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg. / x2
E
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
H
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
cis A
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go.
powrót