Jesteś Panem stworzenia
D A D
Jesteś Panem stworzenia i Panem mych dni
D A D
Panem na niebie i ziemi.
D A h
Jesteś Panem od wieków wśród ludów Swych
e A D
Tyś Panem panów jest!

D A D
Skłońmy się i oddajmy Mu cześć,
D A D
Skłońmy się i oddajmy Mu cześć,
D A h
Skłońmy się i oddajmy Mu cześć!
e A D
Tyś Panem panów jest!

Jesteś Królem stworzenia…
powrót