Jesteś Święty
G
Jesteś święty (Jesteś Święty)
C
Wszechmogący (Wszechmogący)
a7
Godzien chwały (Godzien chwały)
D
Chwały i czci (chwały i czci)

G
Chcę podążać (chcę podążać)
C
Wciąż za Tobą (wciąż za Tobą)
a7
Kochać Ciebie (kochać Ciebie)
D G D G
ze wszystkich sił (ze wszystkich sił)

C D e
I głos – Będę śpiewał i wielbił mego Króla
II głos – Tyś jest Pan Panów i Król Królów, zwycięski wódz

G\H C D
który godzien jest, będę kochał, wywyższał
wszechmogący Bóg. Tyś Emanuel, wielkie Imię Twe

e h C D
i w pokłonie oddam chwałę Mu. Będę śpiewał i wielbił
Tyś Zastępów Pan, wszechmogący Duch. Tyś jest żywy Bóg i łaskawy Pan.

e G/H C D
Mego Króla, który godzien jest, będę kochał, wywyższał
Twe Królestwo trwa, Tyś odwieczny Bóg, Tyś jest Alfa, Omega,
miłość i moc.

e A7
I w pokłonie oddam chwałę Mu.
Odkupiciel Przyjaciel, Mesjasz, co zbawił świat.

C D G
Razem – Tyś pokojem mym, to dla Ciebie pragnę żyć!
powrót