Jesteśmy jednym
F
Jesteśmy jednym
B
Ciałem w Chrystusie
g C ( F B )
Chociaż tak wielu nas jest / x2

C B F
Jezus – jedną wiarę daje nam
g C F
W jednym Duchu łączy wszystkich nas.
C d
Jedną nadzieję daje nam,
B g C
Jedyny Ojciec Bóg.

Through we are many
We are one body
We are one body in Christ

Aun siendo mochos
Somos en Cristo
Un solo cuerpo de amor

Wir sind zwar viele
Dennoch ein Leib
Wir sind in Christus ein Leib

Nouba zen bambenie
Sind zim bambunie
Sind zin bambunie du Krest
powrót