Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
C e F G
Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
F G
By wielbić majestat Twój
F G C a
By ogłaszać Twoje dzieła dziś
B G
By każdy Ciebie poznać mógł
C e F G
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
F G
A gwiazdy oddają Ci cześć
F G C a
Tyś jest wszechmocny, wielki Pan
B G  C
Twa władza i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa

F e a7 
Ref; Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
d7 G C
Niech nasze głosy Ciebie czczą
F e a7
Niech świątynia Twoja , wypełni się chwałą
d7 G C
Niech instrumenty głośno brzmią x 2
powrót