Jesteśmy w Nim
C F C G
Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie,
C F C G C
Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie.
G F
Głośno raduj się! Śpiewaj Panu chwał!
G F (G)
Miłość wyznaj Mu skacząc przed Nim! / x2
powrót