Jezus, Boży Syn
E gis A E H7 A E H7 A fis E H7 E
Jezus, Jezus, Boży Syn, Jedyny Pan, Jezus
 E7 A E
Twe Imię jak miód na ustach mych,
 E7 A E
Twój Duch wodą życia duszy mej,
 E7 A cis
Twe Słowo jak lampa dla mych stóp,
 H7
Jezu - ja kocham Cię, ja kocham Cię.
powrót