Jezus daje nam zbawienie
d C A d
Jezus daje nam zbawienie
d C A d
Jezus daje pokój nam
d C A d
Jemu składam dziękczynienie
d C A d
Chwałę z serca mego dam

F C A d
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
F C A d
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej
F C A d
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
F C A d
Sam mi podał dłoń bym, zwyciężał w każdy dzień

W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam
powrót