Jezus najwyższe Imię
(wersja instrumentalna – Janusz Kohut)
kapo II

D fis D fis
Jezus najwyższe Imię,
e A D A
nasz Zbawiciel, Książe Pokoju
D fis D fis
Emanuel, Bóg jest z nami
e A D D7
Odkupiciel, Słowo żywota
G e fis
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy
h e A D D7
Jedyny Ojca Syn, umiłowany
G e fis h
Zgładził grzech, Baranek na wieki
e A D (A)
Królów Król i Panów Pan
powrót