Kiedy cichnie gwar
D A e
Kiedy cichnie gwar, wszystko kończy się
A
wtedy szukam Cię
D A e
Chcę Ci przynieść coś, co wartościowe jest,
A
Co ucieszy Cię.

e D A e
Chcę dać Ci więcej niż pieśń, bo wiem że śpiew nie jest tym,
D A
czego ode mnie chcesz.
e D A e
Ty patrzysz głębiej niż my, mimo pozoru spraw
D A
Ty patrzysz w duszę mą.

D A
Powracam znowu, by wielbić Ciebie,
e G A D
by wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż.
D A
Przepraszam Ciebie za moje grzechy,
e
Chcę wywyższać Cię,
G A D
wywyższać Ciebie wciąż. 
powrót