Kościół to nie tylko dom
F C d g D A fis h e
Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota,
C d g C A fis h e G A
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.
a g C a g C d B F D h e A fis h e A G D
Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota.

Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu,
Tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z wielu,
Jedno serce, jedną duszę, tworząc jedność z wielu.

Kto się dzieli tym, co ma z potrzebującymi,
Ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi,
Jedno serce, jedną duszę, niebo czyni z ziemi

powrót