Kumbayah
A (D) Fis G A / Fis G
KUMBAYAH / x4
D A D A E A
Niech każdy, kto pragnie , przyjdzie do Pana dziś
D A D A E A
Niech pije ze Źródła , On wodą życia jest
D A D A E A
Nasz Pan , wodą życia jest
D A D A E A
Na nowo , napełni serce twe
D A D A E A
Ref; O przyjdźcie spragnieni , do Pana dziś
D A D A E A
Otwórzcie swe serca, ożywi je / x2
A
KUMBAYAH… x 4
A G D Fis G A
Przyjdźcie do Źródła wody żywej!
A
KUMBAYAH…

powrót