Modlitwa za Ukrainę
Chrześcijanie z całej europy postanowili zjednoczyć się aby razem wołać do Boga o pokój na Ukrainie i nie tylko. Nie powinno nas zabraknąć. Co możesz zrobić?❤️

- Codziennie, przez 7 dni o godzinie 17:00 złączyć się duchowo, nawet w krótkiej modlitwie i zarejestrować na poniższej stronie. Przeczytaj tych kilka informacji👇

- Modlimy się o pokój na Ukrainie i wybawienie z ręki agresora

- Modlimy się, aby naród rosyjski szukał Boga i prawdy jak nigdy dotąd

- Modlimy się o Europa przebudziła się i stanęła w jedności w duchu prawdy

- Ukorzymy się i prosimy o przebaczenie za to, gdzie działaliśmy lub myśleliśmy arogancko lub naiwnie

- Wzywamy chrześcijan w całej Europie, aby zajęli swoje miejsce na fali żarliwej modlitwy za ludzi na Ukrainie i w Rosji w ciągu najbliższych 7 dni

Gdzie dołączyć?❤️

- wejdź www.europepraystogether.org i dowiedz się więcej!
- kliknij "Będę się modlił!" na naszej stronie głównej, aby każdy mógł zobaczyć, ile osób z których narodów bierze udział
- módl się codziennie o 17:00 (CET) - jeśli to możliwe razem z rodziną lub przyjaciółmi - o zakończenie wojny
- pościć w sposób możliwy dla Ciebie w ciągu 7 dni (10 marca - 17 marca)
- zorganizuj spotkanie modlitewnych z innymi
- weź udział w ogólnoeuropejskim wieczorze modlitewnym od piątku (11 marca) 20:00 do soboty (12 marca) 6:00: transmisja na żywo z tego wydarzenia zostanie pokazana na www.europepraystogether.org z niemieckim programem od 20:15 do 22:15 i międzynarodowym programem od 22:15 do 6:00.
powrót