Mój Bóg jest źródłem mego życia
e a
Mój Bóg jest źródłem mego życia,
C D e
swą łaską obdarza mnie wciąż. / x2
G D
I według bogactwa chwały swej
a G H7
obdarza moje życie codziennie,
G a
daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie.
C D e
Mój Jahwe o mnie troszczy się. / x2
powrót