Mój Jezu, mój Zbawco
A E
Mój Jezu, mój Zbawco
fis E D
Nie ma nikogo jak Ty
D A D A
Po wszystkie dni, ogłaszać chcę
A G h E
Twą wielką miłość, cuda Twe

Pocieszasz i chronisz
Tyś pewną ucieczką jest
Niech wszystko to, co oddech ma
Wielbi Boga z wszystkich sił

A fis D E
Dziś cała ziemio do Pana wznieś głos
A fis D E
On trwa w majestacie, On święty jest
A fis D h
Góry i morze oddają Ci cześć
E D E
Na dźwięk Twoich słów
A fis D E (A)
Pragnę Cię wielbić chcę śpiewać Ci pieśń
A fis D E
Na zawsze przy Tobie w miłości Twej żyć
A fis D h
Chcę z Tobą iść drogą słów obietnicy (Twej)
A fis D h
Chcę z Tobą iść drogą słów obietnicy
A fis D h
Chcę z Tobą iść drogą słów obietnicy Twej
powrót