Mój Jezus Królem królów jest
G C D
Mój Jezus Królem królów jest
G a D
Mój Jezus władać będzie wciąż
G C D
Królestwo Jego wiecznie trwa
G
On zbawił duszę mą
a D
I teraz we mnie mieszka już

G C D
On dał mi całkiem nowe życie,
G C D
Uczynił mnie dzieckiem światłości,
G C D
Dziedzictwem swym obdarzył mnie
G C D
On umiłował mnie, mój Ojciec – Bóg

On wyrwał mnie z królestwa ciemności
W Jezusie jestem sprawiedliwy
Nie muszę się już bać niczego
Bo Jego święta krew ochrania życie me

On wziął na siebie moje grzechy,
On poniósł wszystkie winy moje,
Choroby wszystkie wziął na siebie
I w Jego ranach jest dzisiaj moje zdrowie
powrót